Tüzeléstechnikai javaslatok / üzemeltetés

Megjegyzés: Javasoljuk ennek az oldalnak teljes tartamát elolvasni, ugyanis a rossz üzemeltetés akár 10 évvel megrövidítheti kazánja élettartamát!

 

Hasznos tanácsok, információk több témakörben:

 

- Begyújtás: alsó és felső begyújtás

- Karbantartás

- Teljesítmény

- Fontos tudnivalók

- Egyéb előírások

 

A központi fűtőberendezés üzemeltetése nemcsak egyszerű tüzelési feladat, hanem hozzátartozik a berendezés üzemének ellenőrzése, a felügyelete, tisztítása és karbantartása.

 

Begyújtás előtt meg kell győződni arról, hogy:

-a berendezés teljesen fel van töltve vízzel

-hideg állapotban minimum 1 bar nyomás (zárt tágulási tartály esetén)

-az elzáró szerkezetek nyitott állásban vannak

-szivattyús fűtés esetén győződjön meg a szivattyú termosztát beállításáról, amely minimum 50 Co(ezzel meghosszabíthatja a kazán élettartamát.)

 

Begyújtás

Hideg rendszernél történő begyújtás esetén a kazán vízhőfokát legalább 70 oC-ra fel kell fűteni, ahhoz hogy a kéményrendszer felvegye az üzemi hőfokot.

Ez azért kell, hogy a felszálló meleg füst, ne hideg kéménnyel találkozzon, különben kondenzvíz lecsapódása lehetséges.

Az így kicsapódott nedves füstben, (csak fatüzelésnél) sok csersavat tartalmazó kátrányszerű folyadék rákerül a kazán belső oldalára, és a hőcserélő dobokra.

Ez a kátrányszerű savat tartalmazó réteg, rontja a kazán hőleadó képességét, és a savtartalma miatt a lemezek élettartamát erősen csökkenti. (Idővel szétmarja a lemezt, elvékonyodik és kilyukad. Ezt már nem lehet javítani!)

Üzemmeleg rendszernél már a huzatszabályozó beállításától függ a szükséges levegő mennyisége és a kazán hőtartása.

Gyakorlat szerint a felső begyújtás jobb mint az alsó. A tüezlőanyagból a felfelé áramló gázok jobban elégnek, és jobb lesz a hatásfok.

Alsó begyújtás

A kazán alulról történő begyújtásakor, a rostély hátsó részét töltsük meg szénnel. Az elülső harmadába helyezzünk megfelelő mennyiségű papírt, vagy 2-3 gyújtóst, erre 1-2 marék száraz puhafát és néhány darab hasított tűzifát. Az így bekészített tüzelőanyagot meggyújtjuk és megvárjuk, amíg a tűzifa és a közelében lévő szén is begyullad, majd az égő szénre óvatosan 1-2 lapát szenet rakunk. Amikor már ez is meggyulladt, az égő szenet szétterítjük és a tüzelést további tüzelőanyag, rászórásával folytatjuk.

Ez a módszer nagyobb koromlerakódást eredményez!

Fatüzelésnél előbb gyújtóst teszünk le, majd fokozatosan vastag fával rakjuk meg a tűzteret.

Felső begyújtás

Felülről történő begyújtáskor nyissuk ki a salakoló-ajtót és győződjünk meg róla, hogy a tűzrács helyén van. Töltsük meg a kazán tűzterét a tüzelőajtón keresztül szénnel, ami lehetőleg ne legyen poros, vagy fatüzelésnél vastag fával. A szén tetejére rakjunk megfelelő mennyiségű papírt vagy 2-3 db gyújtóst, 1-2 marék aprófát és néhány darab tűzifát. Gyújtsuk meg a tüzet, majd ha a tűzifa is begyulladt, tegyünk az égő fára egy lapát szenet, ha ez is begyulladt csukjuk be a tüzelőajtót, a szükséges levegőt huzatszabályozó beállításával biztosítjuk, amennyiben nincs huzatszabályozó abban az esetben a huzatszabályozó ajtón található  állítócsavarral szabályozzuk a beáramló levegő mennyiségét. A felszabaduló füstgázok elégetéséhez szükséges szekunder levegőt a tüzelőajtón található kémlelőnyílás eltolásával biztosítjuk. A kazán kezelése más beavatkozást nem igényel, minthogy a tüzelőanyagot időnként pótolni kell és a hamut, salakot el kell távolítani.

Karbantartás

A szakszerűen telepített melegvízes fűtési rendszer különösebb karbantartást nem igényel, de a kazán rendszeres tisztításáról gondoskodni kell.

  1. A tisztítóvassal (nem tartozék) a kazán belső faláról és a hőcserélő a lerakódott égésterméket könnyen letakaríthatjuk, akár naponta is, de 2-3 naponta feltétlenül ajánlatos, mert a megtisztított kazán jobb hatásfokkal üzemel.
  2. Minden begyújtás előtt gondosan takarítsuk ki a tűzteret és a rostély alatti hamuteret is a benne lévő salaktól.

Az összegyűjtött salakot ne tároljuk a kazánnal közös helyiségbe! A fűtési rendszerben lévő víz mennyiségét vagy nyomását időnként ellenőrizni szükséges.

Teljesítmény

A kazán teljesítményét a felhasznált tüzelőanyag minősége, fűtőértéke is nagyban befolyásolja, de a tüzelés módját is be kell gyakorlolni.

Lényegesen nagyobb a berendezés teljesítménye, ha nagyobb fűtőértékű feketeszénnel (5800-6000 kcal/kg) tüzelünk, mint az alacsonyabb fűtőértékű (3600-3800 kcal/kg) barnaszén esetén, de figyelembe kell venni a lakás hőszigetelését is.

Fontos tudnivalók

  1. A kazánhoz tartozó fűtési rendszer megtervezése épületgépész tervező feladata és a jó terv egyben garancia arra, hogy egy jól működő, üzembiztos fűtési rendszer tulajdonosa legyen.
  2. Meleg vizet a fűtőberendezésből semmilyen célra kivenni tilos, mert ennek pótlása a kazán vízkövesedését okozza. Használati meleg vizet hőcserélő beépítésével tudjuk előállítani.
  3. Üzemeltetéskor ügyeljünk arra, hogy a fűtővíz hőmérséklete ne emelkedjen 85Co fölé. A fűtővíz maximális hőmérséklete 90Co.
  4. A fűtőberendezésbe üzemelés közben vizet tölteni, vagy azt leüríteni nem szabad. Töltést, ürítést csak hideg állapotban (maximum 30 Co) szabad végezni.
  5. Előfordulhat, főleg az első begyújtáskor, hogy a nedves füstgáz lecsapódik a hideg kazántesten, amelyből a víz a lecsapódott kormot magával viszi, és fekete lé formájában kifolyik. Ez a jelenség a kazán felmelegedésével magától megszűnik.
  6. Azonnal nyissuk meg a fűtési rendszer zárva maradt csapjait, ha a fűtővíz hőmérséklete gyorsan felmelegedne.
  7. A tüzelést azonnal csökkentsük és a légutakat zárjuk el, ha a fűtővíz hőmérséklete 90Co-ra emelkedik. (Ilyenkor a rostély körüli részeken megindul a gőzfejlődés, amit sistergő, majd pattogó hang kísér.)

TILOS A TŰZRE VIZET ÖNTENI!

Egyéb előírások

A kazánt csak olyan helyiségbe szabad telepíteni, ahol rendeltetésszerű üzemeltetés során  tűz- és robbanásveszély nem áll fenn. A helyiségben csak annyi tüzelőanyagot szabad tárolni, ami a napi begyújtáshoz szükséges. A kazánt úgy kell elhelyezni, telepíteni, hogy könnye megközelíthető, körüljárható legyen, és az égéshez elegendő levegőáramlás biztosított. A szivattyú csak cső- (szivattyú-) termosztáttal üzemeltethető (amelyet 50Co-nál indít).